Lucrari de constructie

  Ce se poate asigura?

  Acest tip de poliţă de asigurare se încheie pentru:

  • construcţii civile (locuinţe, învăţământ, artă, cultură, sport, sănătate, administrative, birouri, comerciale, etc);
  • construcţii industriale (hale, ateliere, garaje, hangare, depozite, etc);
  • construcţii agricole (pentru creşterea animalelor, sere, etc);
  • construcţii speciale (poduri, drumuri, căi ferate, baraje, coşuri de fum-răcire, tuneluri, alimentare apă – canal, termoficare, transporturi, etc);
  • lucrări de montaj: centrale pentru producerea curentului electric, staţii de transformare, instalaţii şi utilaje din industria chimică şi petrochimică, instalaţii şi utilaje din industria alimentară, morărit  panificaţie, instalaţii şi utilaje pentru producţia maselor plastice, cauciucului, sticlei, materialelor de construcţii, laminoare,turnătorii, etc.

  Vreau mai multe informatii

Construction Workers Looking at Roof