Echipamente si utilaje

  Ce se poate asigura?

  Acest tip de poliţă de asigurare se poate încheia pentru:

  • maşini, maşini-unelte, utilaje, echipamente, agregate, motoare, instalaţii sau linii tehnologice, precum şi orice alte bunuri care se pot asimila acestora cu condiţia că, la momentul încheierii asigurării, acestea să fie operaţionale conform scopului pentru care au fost produse
  • bunurile de rezervă, din categoria celor prevăzute mai sus, care au trecut probele (testele) de punere în funcţiune, bunuri care prin întrebuinţarea lor sunt transportabile
  • fundaţiile bunurilor care fac obiectul asigurării prevăzute mai sus
  • cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor: taxe vamale, accize şi alte cheltuieli legate de importul unui bun sau a unor părţi ale acestuia
  • cheltuieli de transport efectuate cu reparaţia părţilor avariate, procurarea unui nou bun sau a unor părţi ale acestuia
  • cheltuieli, ca extindere la asigurarea bunurilor:
   • de proiectare
   • de curăţare a locului că urmare a producerii riscurilor asigurate
   • legate de intervenţia unităţilor specializate sau de folosirea de utilaje speciale în cazul producerii riscurilor asigurate, dacă asiguratul este obligat la plata acestora

   

  Vreau mai multe informatii

JD_Tractor_5100R_emotionshot 011